Advies

Abilities Employment Services biedt – waar nodig in samenwerking met gespecialiseerde netwerkpartners – ondersteuning bij:

Arbeidsdeskundig onderzoek
Op basis van de mogelijkheden en beperkingen van een medewerker die met klachten is uitgevallen, wordt in samenwerking met een arbeidsdeskundige een advies opgesteld, waarin de mogelijkheden van de medewerker met zijn beperkingen bij de eigen of een andere werkgever aangegeven worden.

Poortwachtertoets
Bij langdurig verzuim van een medewerker kan Abilities Employment Services onderzoeken of de juiste stappen (op tijd) genomen zijn in het reintegratieproces en over de nog te ondernemen activiteiten om het proces op gang te houden. Het is een soort second opinion of Poortwachtertoets en kan op ieder moment ingezet worden, bijvoorbeeld op het moment dat partijen niet weten hoe zij nu verder moeten, tijdens de 1e-jaarsevaluatie of bij de WIA-aanvraag.

Deskundigenoordeel
Wanneer werkgever en/of medewerker het niet eens zijn over het reintegratieproces/verzuimbegeleiding of als de reintegratie stagneert, kan Abilities Employment Services bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Ook kan een deskundigenoordeel bij de 1e jaarsevaluatie aangevraagd worden, zodat de activiteiten in het reintegratieproces eventueel bijgesteld kunnen worden.

Ontwikkelingen
De wet- en regelgeving op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid wijzigt snel en heeft voor werkgevers en hun medewerkers vaak grote gevolgen. Abilities Employment Services houdt deze ontwikkelingen goed bij en geeft regelmatig voorlichting aan bedrijven en hun medewerkers over veranderingen, die te maken hebben met ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Wij kunnen snel anticiperen op de gevolgen en werkgevers en hun medewerkers daardoor goed ondersteunen en adviseren.

Neem voor meer informatie contact met ons op.