Verzuimmanagement

Abilities Employment Services biedt ondersteuning op het gebied van verzuim én uw administratie. Door onze samenwerking met een geselecteerd aantal gecertificeerde arbodiensten kunnen wij werkgevers en hun zieke medewerkers optimaal ondersteunen.

Wet verbetering poortwachter

In de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) hebben werkgever en medewerker gezamenlijk een grote verantwoordelijkheid voor het voorkomen van (langdurig) ziekteverzuim en wordt van hen verwacht dat zij beiden een actieve rol hebben bij de reintegratie van de medewerker. De WVP brengt een groot aantal activiteiten en verplichtingen met zich mee die bovendien, wanneer werkgever en/of medewerker hier niet of niet tijdig aan voldoen, sancties tot gevolg hebben.

Door onze samenwerking met een geselecteerd aantal gecertificeerde arbodiensten kunnen wij binnen de kaders van de Wet Verbetering Poortwachter werkgevers en hun zieke medewerkers optimaal ondersteunen, door het efficiënt en effectief inzetten van de juiste deskundigheid. Door vroegtijdig en met de juiste middelen aan de slag te gaan, is de kans groot dat de medewerker eerder terugkeert naar het werk.

Arbo & verzuimabonnement

Binnen het Arbo & Verzuimabonnement zorgt Abilities Employment Services vanaf de eerste ziektedag voor begeleiding door een professionele casemanager, die het proces van a tot z bewaakt en contacten onderhoudt met alle betrokken partijen. Daarnaast schakelen wij, op het moment waarop dit nodig is, een bedrijfsarts in voor de medische beoordeling van het ziektegeval.

Het Arbo & Verzuimabonnement van Abilities Employment Services kent verschillende abonnementsvormen, die naar behoefte kunnen worden ingevuld. De abonnementen variëren van een abonnement op verrichtingenbasis tot een volledig pakket aan ondersteunende dienstverlening. Ook is het mogelijk maatwerk te leveren of onderdelen uit ons Arbo & Verzuimabonnement op uur- of offertebasis af te nemen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.