Wat is stukloon?

Stukloon is loon dat werknemers betaald krijgen per aantal producten of stuks afgeleverd werk. Als je werknemers op deze manier betaalt, moeten zij voor elk gewerkt uur minstens het wettelijk minimumloon verdienen. Lees wat dit inhoudt en hoe het in zijn werk gaat. Zo werkt het