Werknemer arbeidsongeschikt, wat nu?

Vroeg of laat krijg je te maken met een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Wat zijn je verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid? Welke alternatieve werkzaamheden kun je bieden? En hoe regel je een goede re-integratie? Ontdek de antwoorden. Zo ga je ermee om