Recht op flexwerk?

De Wet flexibel werken (Wfw) geeft werknemers het recht op flexibel werken. Zij kunnen bij jou een verzoek indienen om hun arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats aan te passen. Wat zijn jouw rechten en plichten? Zo werkt het.